Колегијум ДПЛС

 1. Проф.др Снежана Гудурић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, председница ДПЛС
 2. Проф.др Јасмина Московљевић Поповић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, потпредседница ДПЛС
 3. Проф.др Слободанка Китић, Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за филолошке науке, генерална секретарка ДПЛС
 4. Проф.др Марина Пуја Бадеску, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, извршни секретар
 5. Проф.др Едита Андрић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, благајница
 6. Проф.др Савка Благојевић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
 7. Проф.др Зорка Кашић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
 8. Проф.др Лариса Раздобудко Човић, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица
 9. Доц.др Селена Станковић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
 10. Мр Олга Панић Кавгић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 11. Мр Наташа Радусин Бардић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 12. Технички секретар ДПЛС: мр Ана Топољска, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет